Case Study สอนวิธีหาเงินล้าน

Case Study สอนวิธีหาเงินล้าน

Case Study : คุณวรรณิศา นี่คือตัวอย่างการตั้งคำถามเพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์แต่ละคนสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง คนแรกที่ผมขอนำมาเป็นกรณีศึกษา คือ คุณวรรณิศา นะครับ ผมตั้งคำถาม 3 ข้อเพื่อให้คุณวรรณิศาตอบ แล้วผมก็ให้ความรู้ดังลิงค์ที่ผมแนบให้ข้างล่าง...