คลังเก็บป้ายกำกับ: แผนการสอนวิชาศิลปะ

แจกฟรี! แผนการสอนศิลปะ ม.๖

1. 01 แผนฯ ดนตรี (แผน-หน่วย 1)(Up dated:2013/7/18)
2. 01 แผนฯ ดนตรี (แผน-หน่วย 2)(Up dated:2013/7/18)
3. 01 แผนฯ ดนตรี (แผน-หน่วย 3)(Up dated:2013/7/18)
4. 01 แผนฯ ดนตรี (แผน-หน่วย 4)(Up dated:2013/7/18)
5. 01 แผนฯ ดนตรี (แผน-หน่วย 5)(Up dated:2013/7/18)
6. 01 แผนฯ ดนตรี (ส่วนหน้า)(Up dated:2013/7/18)
7. 02 แผนฯ ดนตรี (หน่วย 1-3)
8. 03 แผนฯ ดนตรี (หน่วย 4-5)
9. 04 แผนฯ ทัศนศิลป์ (หน่วย 1-4)

 

แจกฟรี! แผนการสอนศิลปะ ม.๕

1. 01 แผนฯ นาฏศิลป์ (ส่วนหน้า)(Up dated:2013/7/18)
2. 01 แผนฯ นาฏศิลป์ (หน่วย 1)(Up dated:2013/7/18)
3. 01 แผนฯ นาฏศิลป์ (หน่วย 2)(Up dated:2013/7/18)
4. 01 แผนฯ นาฏศิลป์ (หน่วย 3)(Up dated:2013/7/18)
5. 02 แผนฯ ทัศนศิลป์ (ส่วนหน้า)(Up dated:2013/7/18)
6. 02 แผนฯ ทัศนศิลป์ (หน่วย 1)(Up dated:2013/7/18)
7. 02 แผนฯ ทัศนศิลป์ (หน่วย 2)(Up dated:2013/7/18)
8. 02 แผนฯ ทัศนศิลป์ (หน่วย 3)(Up dated:2013/7/18)
9. 02 แผนฯ ทัศนศิลป์ (หน่วย 4)(Up dated:2013/7/18)
10. 02 แผนฯ ทัศนศิลป์ (หน่วย 5)(Up dated:2013/7/18)
11. 02 แผนฯ ทัศนศิลป์ (หน่วย 6)(Up dated:2013/7/18)
12. 03 แผนฯ ดนตรี (ส่วนหน้า)(Up dated:2013/7/18)
13. 03 แผนฯ ดนตรี (หน่วย 1)(Up dated:2013/7/18)
14. 03 แผนฯ ดนตรี (หน่วย 2)(Up dated:2013/7/18)
15. 03 แผนฯ ดนตรี (หน่วย 3)(Up dated:2013/7/18)
16. 03 แผนฯ ดนตรี (หน่วย 4)(Up dated:2013/7/18)
17. 03 แผนฯ ดนตรี (หน่วย 5)(Up dated:2013/7/18)
18. 04 แผนฯ ทัศนศิลป์ ม.5 (หน่วย 1-6)
19. 05 แผนฯ ดนตรี ม.5 (หน่วย 1-5)
20. 06 แผนฯ นาฏศิลป์ ม.5 (หน่วย 1-5)

 

แจกฟรี! แผนการสอนศิลปะ ม.๔

1. 01 แผนรายชั่วโมง ทัศนศิลป์ ม.4 (หน่วย 1-7)
2. 02 แผนรายชั่วโมง ดนตรี ม.4 (หน่วย 1-8)
3. 03 แผนรายชั่วโมง นาฏศิลป์ ม.4 (หน่วย 1-6)

 

แจกฟรี! แผนการสอนศิลปะ ม.๓

1. 01 แผนรายชั่วโมง ทัศนศิลป์ ม.3 (หน่วย 1-7)
2. 02 แผนรายชั่วโมง ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 (หน่วย 1-8)

 

แจกฟรี! แผนการสอนศิลปะ ม.๒

1. 01 แผนรายชั่วโมง ทัศนศิลป์ ม.2 (หน่วย 1-8)
2. 02 แผนรายชั่วโมง ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2 (หน่วย 1-11)

 

แจกฟรี! แผนการสอนศิลปะ ม.๑

1. 01 แผนรายชั่วโมง ทัศนศิลป์ ม.1 (หน่วย 1-5)
2. 02 แผนรายชั่วโมง ทัศนศิลป์ ม.1 (หน่วย 6-10)
3. 03 แผนรายชั่วโมง ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 (หน่วย 1-12)

 

แจกฟรี! แผนการสอนศิลปะ ป.๖

1. 01 แผนรายชั่วโมง ทัศนศิลป์ ป.6 (หน่วย 1-4)
2. 02 แผนรายชั่วโมง ทัศนศิลป์ ป.6 (หน่วย 5-7)
3. 03 แผนรายชั่วโมง ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6 (หน่วย 1-10)
4. 04 แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน ทัศนศิลป์ ป.6
5. 05 แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6

 

แจกฟรี! แผนการสอนศิลปะ ป.๕

1. 01 แผนรายชั่วโมง ทัศนศิลป์ ป.5 (หน่วย 1-5)
2. 02 แผนรายชั่วโมง ทัศนศิลป์ ป.5 (หน่วย 6-7)
3. 03 แผนรายชั่วโมง ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5 (หน่วย 1-5)
4. 04 แผนรายชั่วโมง ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5 (หน่วย 6-10)
5. 05 แผนรายชั่วโมง ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5 (หน่วย 11-12)
6. 06 แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน ทัศนศิลป์ ป.5
7. 07 แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5

 

แจกฟรี! แผนการสอนศิลปะ ป.๔

1. 01 แผนรายชั่วโมง ทัศนศิลป์ ป.4 (หน่วย 1-4)
2. 02 แผนรายชั่วโมง ทัศนศิลป์ ป.4 (หน่วย 5-7)
3. 03 แผนรายชั่วโมง ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4 (หน่วย 1-5)
4. 04 แผนรายชั่วโมง ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4 (หน่วย 6-10)
5. 05 แผนรายชั่วโมง ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4 (หน่วย 11-13)
6. 06 แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน ทัศนศิลป์ ป.4
7. 07 แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4

 

แจกฟรี! แผนการสอนศิลปะ ป.๓

1. 01 แผนรายชั่วโมง ทัศนศิลป์ ป.3 (หน่วย 1-6)
2. 02 แผนรายชั่วโมง ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.3 (หน่วย 1-5)
3. 03 แผนรายชั่วโมง ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.3 (หน่วย 6-10)
4. 04 แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน ทัศนศิลป์ ป.3
5. 05 แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.3