แจกฟรี! ความรู้เกี่ยวกับดนตรี/นาฏศิลป์(สำหรับสอบครู)

แหล่งสืบค้นเนื้อหาวิชาเอกดนตรีและวิชาเอกนาฏศิลป์ สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย 1. นาฎศิลป์ไทย   2. สารบัญนาฏศิลปะไทย 3. นาฎศิลป์เบื้องต้น 4. สหวิทยาดอทคอม  5. นาฎศิลป์ไทย  6. บ้านรำไทย  7. สาระความรู้นาฎศิลป์ไทย  8. บ้านรักไทยชุดการแสดงต่างๆ 9. ประวัตินาฎศิลป์ไทย  10....

แจกฟรี! แนวข้อสอบบรรจุครู(แบบออนไลน์)

แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดระเบียบวินัยข้าราชการ แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุด ข้อสอบ...

แจกฟรี!แนวข้อสอบ(บรรจุครู)

ดาวน์โหลดกันแบบฟรีๆเลย แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป + เฉลย แนวข้อสอบครู วิชา ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 แนวข้อสอบครู วิชา ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2และเฉลย แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชากฎหมาย + เฉลย แนวข้อสอบครู  วิชากฏหมาย1พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แนวข้อสอบครู...