(ซื้อกีตาร์)สุดยอดกีตาร์เทพ

รายละเอียดเกี่ยวกับการเล่นเพลงนี้ Tuning: Eb G D G Bb D หมายความว่า ให้ตั้งสาย 1 – 6 เป็นเสียงโน้ตตามนั้น Guitar: Taylor 310 ce เป็น ยี่ห้อและรุ่่นกีตาร์ Strings: Elixir Phosphor Bronze .12 to .53 คือ สายที่เขาใช้ Mic: Rode NT4 คือ ไมค์หน้าที่เขาใช้บันทึก Cam:...