อาหารพลังงานสะอาด

อาหารพลังงานสะอาด

สาระน่ารู้ เกี่ยวกับอาหารพลังงานสะอาด ร่างกายจำเป็น ต้องได้รับพลังงานจากอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เพื่อนำพลังงานเหล่านี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ถ้าร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารเกินความจำเป็นหรือมากกว่าความต้องการ ของร่างกาย...