แจกฟรี! พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534(แก้ไขเพิ่มเติม)

แจกฟรี! กฎหมายที่ต้องสอบ ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด อปท. อบจ. เทศบาล

สืบเนื่องจากในเกณฑ์การสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด อปท. อบจ. เทศบาล ฯลฯ ได้กำหนดประเด็นในการสอบ ซึ่งแบ่งเป็น ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค.

ดังนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องออกข้อสอบแน่นอน ผมจึงได้นำเอากฏหมายทั้ง 9 เล่ม มาแจกให้กับทุกท่านได้เรียนรู้กันครับ

กฏหมายทั้ง 9 เล่ม ประกอบด้วย

(ดาวน์โหลดฟรี คลิกเลย)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในบทความนี้ ผมจะแจก เล่มที่ 1 คือ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คลิกอ่านได้เลยครับ

 

Click to access No1.pdf

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.