แจกฟรี!แนวข้อสอบ(บรรจุครู)

ดาวน์โหลดกันแบบฟรีๆเลย

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป + เฉลย

แนวข้อสอบครู วิชา ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1

แนวข้อสอบครู วิชา ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2และเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชากฎหมาย + เฉลย

แนวข้อสอบครู  วิชากฏหมาย1พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

แนวข้อสอบครู  วิชากฎหมาย2พรบ.สภาครู

แนวข้อสอบครู  วิชากฎหมาย3 พรบ.บริหาร

แนวข้อสอบครู  วิชากฎหมาย4 พรบ.รบ.ครู

แนวข้อสอบครู  วิชากฎหมาย5 พรบ.พรบ.คุ้มครองเด็ก

รวมแนวข้อสอบครู  วิชากฎหมาย6 พรฎ การบริหารบ้านเมืองที่ดี

เฉลยรวมแนวข้อสอบกฏหมาย ชุดที่ 1-6

 

รวมแนวข้อสอบครู วิชาการศึกษา+ พร้อมเฉลย

วิชาการศึกษาเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ มีความสำคัญ มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราต้องรอบรู้ทันเหตุการณ์  และเนื่องจากวิชาการศึกษามีเนื้อหามากมายน้อง ๆ ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารอ่านให้ครบตามลำดับนะคะ  ส่วนตัวชี้วัดก็ศึกษาตามกลุ่มสาระวิชาเอกตัวเองค่ะ

» การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

ลองทำแบบทดสอบดูนะคะ ฝึกทำบ่อย ๆ รับรองสอบติดแน่นอนค่ะ

แนวข้อสอบครู วิชาการศึกษา ชุดที่ 1

แนวข้อสอบครู วิชาการศึกษา ชุดที่ 2

แนวข้อสอบครู วิชาการศึกษา ชุดที่ 3

แนวข้อสอบครู วิชาการศึกษา ชุดที่ 4

แนวข้อสอบครู วิชาการศึกษา ชุดที่ 5

เฉลยรวมแนวข้อสอบวิชาการศึกษาชุดที่ 1-5

 

ตัวอย่าง : แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา (พร้อมเฉลย)

1.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพครู
1.
2.
3.
4.
2.  “ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์” ข้อความนี้สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
3.  “ครูคือบุคคลที่มีความรู้หรือนักวิชาการ ครูจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ในวิชาชีพครู” ข้อความนี้  สัมพันธ์กับข้อใดน้อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
4.  การพัฒนาเด็กในบทบาทหน้าที่ของครู คือการพัฒนาด้านใดบ้าง
1.
2.
3.
4.
5.  หลักฐานที่สำคัญที่สามารถบ่งบอกว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
1.
2.
3.
4.
7.  การให้บริการความรู้ของวิชาชีพครู ควรเป็นไปในลักษณะใด
1.
2.
3.
4.
8.  วิชาชีพครูต้องมีความเป็นอิสระในการดำเนินการหมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
9.  ปัญหาของวิชาชีพครูในปัจจุบันที่ต้องแก้โดยด่วน
1.
2.
3.
4.
10.  ปัจจุบันหลักสูตรวิชาชีพครูที่สถาบันการศึกษาจัด ต้องเรียนกี่ปี
1.
2.
3.
4.
11.  สถาบันแห่งวิชาชีพครู หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
12.  ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อค้นหาปัญหาและวิธีการจัดการสอนวิธีใหม่ๆจัดว่าวิชาชีพครูมีความสำคัญตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
13.  การที่ครูพานักเรียน รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จัดว่าวิชาชีพครูมีความสำคัญในด้านใด
1.
2.
3.
4.
14.  ครูมีความสำคัญนานาประการ เช่น ครูเป็นวิศวกรของสังคม หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
15.  “ครูต้องเป็นผู้สร้างค่านิยมที่ดีแก่สังคม” ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับข้อความนี้
1.
2.
3.
4.
16.  “ การที่ครูเชิญวิทยากรภายนอกมาสอนเรื่องการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นหลักสูตรของสถานศึกษา” จัดว่า
1.
2.
3.
4.
17.  สิ่งใดกำหนดบทบาทหน้าที่ของครู
1.
2.
3.
4.
18.  บทบาทหน้าที่ของครูโดยตรง
1.
2.
3.
4.
19.  บทบาทหน้าที่ครูที่ส่งผลต่อนักเรียนทางอ้อม
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของครูต่อนักเรียน
1.
2.
3.
4.

 

เฉลย   1. 4     2. 2   3. 1   4. 4    5. 3    6. 1    7. 4    8. 1    9. 3    10. 3    11. 2    12. 3    13. 4    14. 3    15. 4    16. 1    17. 4    18. 1    19. 2     20. 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.