ประกาศผลสอบครู2557

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข
และผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข และผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษา

อ้างจากประกาศ ที่ศธ 0206.6/143 กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557

ทาง สพฐ. จะประกาศประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

เราจึงได้จัดเตรียมประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข ไว้ให้ท่านผู้เข้าสอบครับ คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการสืบค้นนะครับ

ขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตรวจ สอบรายละเอียดประกาศกรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข รวมทั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค จากเว็บไซต์ประกาศรับสมัครของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เปิดสอบแข่งขันฯ อีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ สัญลักษณ์  icon_wow หมายถึง มีการประกาศรายชื่อแล้ว
คำแนะนำ…หากหายาก ก็ลอง กด Ctrl+F แล้วพิมพ์เขตพื้นที่ฯ ที่ต้องการครับ

ลำดับ

เขตพื้นที่การศึกษา

ลิงค์เว็บเขต

ไฟล์ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

1

กรุงเทพมหานคร

เว็บเขต

2

นนทบุรี เขต1

เว็บเขต

3

นนทบุรี เขต2

เว็บเขต

4

ปทุมธานี เขต1

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

5

ปทุมธานี เขต2

เว็บเขต

6

สมุทรสาคร

เว็บเขต

7

นราธิวาส เขต 1

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

8

ปัตตานี เขต 2

เว็บเขต

9

ชุมพร เขต 1

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

10

นครศรีธรรมราช เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

11

สุราษฎร์ธานี เขต 1

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

12

สุราษฎร์ธานี เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

13

สุราษฎร์ธานี เขต 3

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

14

ตรัง เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

15

พังงา

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

16

ภูเก็ต

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

17

ระนอง

เว็บเขต

18

กาญจนบุรี เขต 1

เว็บเขต

รอดูที่ลิงค์นี้ครับ

19

กาญจนบุรี เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

20

กาญจนบุรี เขต 3

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

21

กาญจนบุรี เขต 4

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

22

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

เว็บเขต

23

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

เว็บเขต

24

ราชบุรี เขต 1

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

25

ราชบุรี เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

26

สมุทรสงคราม

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

27

สุพรรณบุรี เขต 2

เว็บเขต

28

สุพรรณบุรี เขต 3

เว็บเขต

29

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

30

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

31

ลพบุรี เขต2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

32

สระบุรี เขต2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

33

อุทัยธานี เขต 2

เว็บเขต

34

กำแพงเพชร เขต 1

เว็บเขต

35

กำแพงเพชร เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

36

ตาก เขต 2

เว็บเขต

37

นครสวรรค์ เขต 2

เว็บเขต

38

เพชรบูรณ์ เขต 3

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

39

อุตรดิตถ์ เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

40

เชียงใหม่ เขต 3

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

41

น่าน เขต 2

เว็บเขต

42

แม่ฮ่องสอน เขต 1

เว็บเขต

43

แม่ฮ่องสอน เขต 2

เว็บเขต

44

สกลนคร เขต 1

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

45

บึงกาฬ

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

46

อุบลราชธานี เขต 3

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

47

นครราชสีมา เขต 4

เว็บเขต

48

นครราชสีมา เขต 5

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

49

นครราชสีมา เขต 6

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

50

กระบี่

เว็บเขต

51

จันทบุรี เขต 1

เว็บเขต

52

จันทบุรี เขต 2

เว็บเขต

53

ชลบุรี เขต 1

เว็บเขต

54

ชลบุรี เขต 3

เว็บเขต

55

ตราด

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

56

ระยอง เขต 1

เว็บเขต

57

ระยอง เขต 2

เว็บเขต

58

สระแก้ว เขต 1

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

59

สระแก้ว เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

ุ60

สพป.ชุมพร เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

61

สพม.1– [กรุงเทพมหานคร]

เว็บเขต

62

สพม.2– [กรุงเทพมหานคร]

เว็บเขต

63

สพม.3– [นนทบุรี-อยุธยา]

เว็บเขต

64

สพม.4– [ปทุมธานี-สระบุรี]

เว็บเขต

65

สพม.5– [สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง]

เว็บเขต

66

สพม.6– [ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ]

เว็บเขต

67

สพม.7– [ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว]

เว็บเขต

68

สพม.8– [ราชบุรี-กาญจนบุรี]

เว็บเขต

69

สพม.9– [สุพรรณบุรี-นครปฐม]

เว็บเขต

70

สพม.10– [เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม]

เว็บเขต

71

สพม.11[สุราษฎร์ธานี-ชุมพร]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

72

สพม.13– [ตรัง-กระบี่]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

73

สพม.14– [พังงา-ภูเก็ต-ระนอง]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

74

สพม.15– [นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา]

เว็บเขต

75

สพม.16[สงขลา-สตูล]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

76

สพม.17[จันทบุรี-ตราด]

เว็บเขต

77

สพม.18[ชลบุรี-ระยอง]

เว็บเขต

78

สพม.19[เลย-หนองบัวลำภู]

เว็บเขต

79

สพม.20[อุดรธานี]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

80

สพม.25[ขอนแก่น]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

81

สพม.26– [มหาสารคาม]

เว็บเขต

82

สพม.29– [อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

83

สพม.30– [ชัยภูมิ]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

84

สพม.32– [บุรีรัมย์]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

85

สพม.34– [เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน]

เว็บเขต

86

สพม.36– [เชียงราย-พะเยา]

เว็บเขต

87

สพม.38– [สุโขทัย-ตาก]

เว็บเขต

88

สพม.41– [กำแพงเพชร-พิจิตร]

เว็บเขต

89

สพม.42– [นครสวรรค์-อุทัยธานี]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

90

สศศ.

เว็บสศศ.

อัพเดทล่าสุดที่นี่

การประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557
 ลำดับที่  เว็บเขตพื้นที่การศึกษา ผลสอบครูผู้ช่วย
ภาค ก และ ภาค ข ภาค ค
สพป.
ภาคกลาง
1  กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบ
2  นนทบุรี เขต 1
ประกาศผลสอบ
3  นนทบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ
4  ปทุมธานี เขต 1 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
5  ปทุมธานี เขต 2 ประกาศผลสอบ
6  สมุทรสาคร ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
7  สมุทรสงคราม ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
8  สุพรรณบุรี เขต 2
ประกาศผลสอบ
9  สุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศผลสอบ
10  พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
11  พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
12  ลพบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
13  สระบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
14  อุทัยธานี เขต 2 ประกาศผลสอบ
15  กำแพงเพชร เขต 1
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
16  กำแพงเพชร เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
17  นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
18  เพชรบูรณ์ เขต 3
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
ภาคอีสาน
19  สกลนคร เขต 1 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
20  บึงกาฬ ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
21  อุบลราชธานี เขต 3 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
22  นครราชสีมา เขต 4 ประกาศผลสอบ
23  นครราชสีมา เขต 5 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
24  นครราชสีมา เขต 6
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
ภาคตะวันออก
25  จันทบุรี เขต 1
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
26  จันทบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ
27  ชลบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบ
28  ชลบุรี เขต 3 ประกาศผลสอบ
29  ตราด ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
30  ระยอง เขต 1 ประกาศผลสอบ
31  ระยอง เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
32  สระแก้ว เขต 1
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
33  สระแก้ว เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
ภาคตะวันตก
34  กาญจนบุรี เขต 1
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
35  กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
36  กาญจนบุรี เขต 3
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
37  กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศผลสอบ
38  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกาศผลสอบ
39  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศผลสอบ
40  ราชบุรี เขต 1
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
41  ราชบุรี เขต 2
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
42  ตาก เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
ภาคเหนือ
43  อุตรดิตถ์ เขต 2
ประกาศผลสอบ
44  เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศผลสอบ
45  น่าน เขต 2 ประกาศผลสอบ
46  แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
47  แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกาศผลสอบ
ภาคใต้
48  นราธิวาส เขต 1
ประกาศผลสอบ
49  ปัตตานี เขต 2
50  ชุมพร เขต 1 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
51  ชุมพร เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
52  นครศรีธรรมราช เขต 2
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
53  สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
54  สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
55  สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประกาศผลสอบ
56  ตรัง เขต 2
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
57  พังงา ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
58  ภูเก็ต ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
59  ระนอง ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
60  กระบี่ ประกาศผลสอบ
สพม.
61  สพม.1 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
62  สพม.2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
63  สพม.3 ประกาศผลสอบ
64  สพม.4 ประกาศผลสอบ
65  สพม.5 ประกาศผลสอบ
66  สพม.6
67  สพม.7 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
68  สพม.8 ประกาศผลสอบ
69  สพม.9 ประกาศผลสอบ
70  สพม.10 ประกาศผลสอบ
71  สพม.11 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
72  สพม.13 ประกาศผลสอบ
73  สพม.14 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
74  สพม.15 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
75  สพม.16 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
76  สพม.17 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
77  สพม.18 ประกาศผลสอบ
78  สพม.19 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
79  สพม.20 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
80  สพม.25 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
81  สพม.26 ประกาศผลสอบ
82  สพม.29 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
83  สพม.30 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
84  สพม.32 ประกาศผลสอบ
85  สพม.34 ประกาศผลสอบ
86  สพม.36 ประกาศผลสอบ
87  สพม.38 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
88  สพม.41 ประกาศผลสอบ
89  สพม.42 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง

90  สศศ. ประกาศผลสอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.